ماساژ دادن یک نوزاد توسط دکتر به شکلی عجیب و غریب و دور از باور که در ابتدا تصویر خوبی به بیننده ارائه نمی دهد ولی در ادامه بیننده را متحول می سازد