نکاتی درباره نگهداری و پرورش ساکولنت ها یا کاکتوس های گوشتی توسط آقای فیوز در بخش هنری برنامه یه خونه یه دریا از شبکه بوشهر