الا روح قرآن حسن یا حسن، صفا بخش ایمان حسن یا حسن، بُود دیده ی سائلان سوی تو، کریم کریمان حسن یا حسن، تو روح نمازی فدایت شوم، مرا چاره سازی فدایت شوم، من ِ بی نوا ننگ این آستان، تو بنده نوازی فدایت شوم... مداحی حاج حسین سیب سرخی به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام