عشق است کربلای تو ، لبیک یا حسین، جان و تنم فدای تو، لبیک یا حسین، گفتی دوباره کیست که یاری کند مرا، قربان آن ندای تو لبیک یا حسین... نماهنگ " لبیک یا حسین " با صدای حاج صادق آهنگران