آموزش بافت رومیزی عسلی توسط خانم افنده در بخش هنری برنامه خانه محبت از شبکه گلستان.