موشن گرافیک مرد جنگ، در سالهای پایانی جنگ خلیج فارس برای ایران بسیار نا امن شده بود عراق خیلی راحت کشتی ها و سکوهای نفتی ما را هدف قرار می داد، فرماندهان جریان حضور ناو های امریکایی در خلیج فارس را به امام اطلاع دادن و امام گفت اگر من بودم آنها را می زدم ....