گوشه هایی از مراسم سنتی طشت گذاری مسجد جامع اردبیل با مداحی حاج نادر جوادی (سوم محرم 1394 - مسجئ جامع اردبیل)