همه شوقم حرم/ سایت رو سرم/ ندی آقا پرم از بامت/ تویی کار و کسم/ یه نگاهت بسم/ به جوونیم قسم می خوامت ... نوحه سینه زنی با نوای جواد مقدم (شب هشتم محرم 1393 - هیئت خادم الرضا قم)