رباب است و خروش و خسته حالی/ به دامن اشک و جای طفل خالی/ اگر گهواره را پس داده بودند/ دلش خوش بود با طفل خیالی ... ذکر مصیبت مظلومانه حضرت علی اصغر علیه السلام با نوای سید مهدی میرداماد (شب ششم محرم 1393 - حسینه ارشاد اصفهان)