شب اول محرم، سینه زنت آرزوشه، بادستای یه پیرغلامت ، پیراهن سیاه بپوشه ، تو کوچه ها با پرچمت امید به زندگی میاد، دوباره بوی نذری از روضه های خونگی میاد... نوحه جانسوز به مناسبت شب اول محرم با نوای حاج محمود کریمی