شدم آینه ی عشقت بیا خود را تماشا کن-بیاو خیره شو در من مرا یک لحظه زیبا کن-بیا تکثیر شو در من به تعداد نفس هامو-بیاو با خیال خود مرا دلتنگ فرا کن....