امروز خانوم معلم در مورد قانون حرف میزنه و از بچه ها می خواد که توی بحث شرکت کنن و....