ترخون دارای ویتامین A و C است و از بیماری قلبی و چاقی پیشگیری می کند ...