در کشور سوئیس کنفرانسی برگزار میشود که خیلی هم معروف است و در آن پیرامون بی حس سازی افکار مردم جهان بحث می شود / تاثیر فضای مجازی بر سبک زندگی از زبان دکتر رائفی پور