مستند «جاهلیت مدرن » با موضوع برده داری در وهابیت کاری از شبکه جهانی ولایت ، در این مستند تصاویری خرید و فروش بردگان، شکنجه و آزار زنان و فروش انسانیت به نمایش در می آید.