گلاب بهترین محافظ برای پوست خصوصا پوست خشک و حساس است. بقیه خواص گلاب را از زبان حبیب آقای عطار بشنوید.