اولین قسمت از سری آموزش های ساخت کاکتوس های خمیری توسط خانم حسینی در بخش هنری برنامه زندگی زیباست از شبکه کرمان ( پخت خمیری گل چینی )