بیان احکام توسط حجت الاسلام فلاح زاده و ذکر این مسئله که چه کسانی روزه بر آنها واجب نیست.