آموزش روش تکثیر و نگهداری گل یخی در بخش هنری برنامه آلاچیق شبکه اترک خراسان شمالی .