تصاویری از نیل آرمسترانگ ، فضانورد آمریکایی که طی ماموریت آپولو در 1969 موفق شد به عنوان اولین انسان روی ماه قدم بگذارد.