ایده ای جالب و خلاقانه برای تبدیل کفش های قدیمی به مدل های جدید .