کلیپی جالب و بی نظیر از متولد شدن زنبورعسل در کندو.