کلیپی دیدنی از برنامه خندوانه با موضوع تمرین خواستگاری جناب خان.