سلام ای بهاران از ره رسیده...چه گلها که در پیشوازت دمیده... سلام ای که باران و لبخند با توست...که عطر سلام خداوند با توست... بهاران من چشم عید از تو روشن...دل مادران شهید از تو روشن...ترانه بهاریه «سلام خداوند»، توسط واحد موسیقی دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی تولید شد.