تو ابر بهاری ... ستاره تباری ... فرشته سرشتی ... چه روشن چه بیدار ... رو تخته سیاه از ... سپیده نوشتی / ترانه چشمه آفتاب با صدای جمال منیری به مناسبت بزرگداشت روز معلم