راهکار طب اسلامی در درمان لک پوست و پاک کردن لک های برص از زبان آیت الله دکتر سید حسن ضیایی