نغمۀ «یا هو»ست به هر موی من/ پر شده عالم ز«هوالهو»ی من/ روی من از چار طرف سوی حق/ دیدۀ حق از همه سو سوی من ... مولودی خوانی حاج محمود کریمی در شام ولادت امام علی علیه السلام (شام ولادت امام علی 1393 - هیئت بیت الرضا)