راهکار طب اسلامی در درمان کیست ها و تومورهای رحمی در بانوان از زبان دکتر آیت الله سید حسن ضیائی...