راهکار طب اسلامی برای پسردار شدن از زبان دکتر آیت الله سید حسن ضیائی