آموزش ژله بستنی با حضور خانم موسوی در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین