وسمه را با آب گرم خمیر کرده و به سر ضماد کنید موها را تقویت و رنگ مو را مشکی می کند.