راهکار طب اسلامی برای تهیه پادزهر برای نیش حشرات از زبان آیت الله دکتر سید حسن ضیایی