درمان رنگ پریدگی پوست در طب اسلامی از زبان آیت الله دکتر سید حسن ضیایی