آموزش ساخت یک مدل جعبه کادو توسط آقای باقری در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس