کار روی چوب توسط خانم شهره عقابی در بخش هنری برنامه خانه بهاری از شبکه جام جم