جز گریه تو خونمون نیست کاری/ کشتن تو رو چون من و دوست داری/ زینب سرش روی دیوار/ شد رو سرم خونه اوار ... نوحه سینه زنی واحد با نوای حاج محمود کریمی در شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها.