شام غربت سر نشد هر چه حیدر کرد حال فاطمه بهتر نشد/ شانه اش مجروح شد پنجه هایش بار دیگر شانه دختر نشد/ آخرین نان پخته شد درد پهلویی که دارد مانع مادر نشد/ باز کوشش می کند دست ها بالا بیاید حیف شد آخر نشد ... نوحه سنگین زیبا با نوای سید مجید بنی فاطمه در روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها.