جاده ها چشم به راه/ کوچه ها گوش به زنگ/ شیشه عمر مرا/ عشق کوبیده به سنگ/ چه بزرگ است و شریف/ غم نادیدن تو ... نماهنگ زیبای " جاده ها چشم به راه " با صدای زیبای " هادی احمدی " از زبان عاشقان در فراق امام زمان علیه السلام ; تولید اختصاصی فیلم و انیمیشن تبیان.