ماجرای فرار ناوهای امریکایی از خلیج فارس، سردار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه در این باره معتقد است: نه تنها می توانیم ناوهای امریکایی را هدف قرار بدهیم بلکه بصورت مسلم غرق کردن ناوهای آمریکایی وعده ایست که حضرت امام داده اند.