آموزش دوخت یک مدل مانتوی مجلسی با حضور خانم محصص در برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین