طنز جالب و خنده دار آزمایش ادرار در مجموعه شوخی کردم با بازی مهران مدیری.