آموزش تهیه سالاد تبوله با حضور خانم صادقی در بخش آشپزی برنامه به خانه بر می گردیم از شبکه پنج سیما