نماهنگ "هر ایرانی یک درخت" با استفاده از بیانات رهبر انقلاب به مناسبت هفته منابع طبیعی.