همانا (حکم) تعطیلى (وبزرگداشت روز) شنبه بر کسانى قرار داده شد که در آن اختلاف کردند و قطعاً پروردگارت در روز قیامت درباره‏ى آنچه آنان (یهودیان) دائماً در آن اختلاف مى‏کردند، قضاوت خواهد کرد.