ترانه ی زیبای راز با صدای ناصر عبداللهی، ازم نخواه با تو بمونم/تو هیچی از من نمیدونی/اگه بگم راز دلم رو/تو هم کنارم نمیمونی