طرز تهیه رول خرما توسط خانم فراحی در بخش آشپزی برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس