در این رکورد گینس، یک مرد کاراته کار 65 نارگیل را با دست در مدت یک دقیقه در حضور داوران و مردم می شکند.