آموزش دوخت آستین شمشیری توسط خانم بارانی در بخش هنری برنامه سیمای زندگی از شبکه افلاک