آموزش دوخت رومیزی چهل تکه توسط خانم محمد پور در بخش هنری برنامه کاشانه مهر از شبکه فارس