جدیدترین اثر مرحوم مرتضی پاشایی با عنوان «کجایی» که به تازگی در فضای مجازی منتشر شده، امشبم مثل هر شب دوباره برات گریه کردم/گریه کردم گریه کردم که شاید بدونی بگی برمیگردم/امشبم زول زدم مثل هرشب به عکست رو دیوار/گریه کردم گریه کردم که شاید بگیری تو دستای سردم ...